ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite (อ่าน 27) 14 ม.ค. 65
แจ้งการเรียนการสอน Online (อ่าน 39) 01 ม.ค. 65
แจ้งหยุดเรียนช่วงเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 266) 22 ธ.ค. 64
แจ้งรายชื่อ ขร. ปวส. Block3 (อ่าน 56) 17 ธ.ค. 64
แจ้งกำหนดการสอบ ระดับชั้น ปวส. Block Course ที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 56) 15 ธ.ค. 64
ตารางสอบ ปวส. Block3 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 55) 15 ธ.ค. 64
เปิดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite ทุกระดับชั้น (อ่าน 66) 30 พ.ย. 64
ตารางห้องเรียน Line Group ปวช. ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 107) 05 พ.ย. 64
ตารางเรียน ปวช. ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 130) 04 พ.ย. 64
ตารางเรียน Block Course 3 ปวส. (อ่าน 142) 19 ต.ค. 64
กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer (อ่าน 97) 18 ต.ค. 64
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 110) 18 ต.ค. 64
สมัครเรียน (อ่าน 230) 14 ต.ค. 64
ขั้นตอนการลงทะเบียนซ่อม มส. 1/2564 (อ่าน 164) 12 ต.ค. 64
ขั้นตอนการเช็คเกรดของนักศึกษา (อ่าน 161) 12 ต.ค. 64
การเกณฑ์ทหาร และการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (อ่าน 138) 03 มิ.ย. 64
รายละเอียดการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) (อ่าน 115) 03 มิ.ย. 64
คู่มือการเข้าห้องเรียนออนไลน์ (อ่าน 364) 27 พ.ค. 64
คู่มือเรียนการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน (อ่าน 155) 31 มี.ค. 64
คู่มือนักศึกษา (อ่าน 660) 04 มิ.ย. 63
คู่มือการใช้ Google Classroom (อ่าน 587) 11 พ.ค. 63
ศูนย์กำลังเครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) (อ่าน 516) 26 ก.ย. 62