ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน Online เนื่องด้วยหยุดเรียนพิเศษ

     สืบเนื่องการประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 1 ทางวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นขยายเวลาการหยุดเรียน โดยให้นักศึกษาหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 2-14 สิงหาคม 2565 และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ในระหว่างที่หยุดเรียนทางวิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มเรียนตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ซึ่งสามารถ Scan Qrcode ตารางเรียนจากประกาศนี้

     ในส่วนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ให้เรียนในรูปแบบออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 และกลับมาเรียนในรูปแบบ Onsite ตามปกติในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

     ทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารทางอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางวิทยาลัยฯ จะรีบดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยทันที

โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,17:20   อ่าน 76 ครั้ง